Praca za Granica od Zaraz

pracazagranica

2013-06-10 15:32
 Oceń wpis
   

 

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się dla nas rynki pracy w krajach członkowskich. Tysiące rodaków zaczęło opuszczać ojczyznę w poszukiwaniu atrakcyjniejszej lub pracy w ogóle. Jednak decydując się na zagraniczny wyjazd zarobkowy trzeba wiedzieć, że nie jest on pozbawiony niebezpieczeństw. Dlatego taka decyzja powinna być dokładnie przemyślana, a nie podejmowana na szybko, pod wpływem emocji. Należy się też do takiego wyjazdu odpowiednio przygotować.

Po pierwsze pracodawca. Większość Polaków do praca za granicą wyjeżdża za pośrednictwem agencji, zwłaszcza jeśli jest to pierwszy tego typu wyjazd. Choć działalność takich pośredników wymaga rejestracji i jest regulowana prawnie, to niestety bardzo często zdarzają się przypadki oszustw. Pośrednictwo pracy jest zajęciem bardzo dochodowym, co zachęca wielu nieuczciwych ludzi do bogacenia się kosztem innych. M.in. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej napływa wiele informacje o działalności nielegalnych pośredników, o pobieraniu od chętnych do wyjazdu wysokich opłat, bez zapewnienia im miejsc pracy. Tacy oszuści żerują na niedoświadczeniu i niewiedzy w tym zakresie. Dlatego aby nie dać się oszukać, bardzo uważnie trzeba czytać ogłoszenia i dokładnie sprawdzać warunki zatrudnienia. Ponadto dobrze jest zrobić rozeznanie (np. czytając informacje w internecie) na temat danej agencji lub firmy. Bardzo popularne są tu też tzw. wyjazdy z polecenia, gdzie dane biuro pośrednictwa lub pracodawcę rekomenduje ktoś znajomy jako sprawdzone i godne zaufania. Ponadto należy bardzo uważnie zapoznać się z umową, którą agencja daje do podpisania oraz sprawdzić firmę, do pracy w której zostanie się skierowanym.

Warto wiedzieć, że polskie agencje zatrudnienia muszą posiadać specjalny certyfikat. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późniejszymi zmianami) legalne prowadzenie działalności agencji zatrudnienia wymaga uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr ten prowadzą Marszałkowie Województw. Dokumentem potwierdzającym taki wpis jest właśnie specjalny certyfikat wydawany agencji zatrudnienia. Wykazy takich agencji znajdują się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl. Informacje można również uzyskać telefonicznie w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

Z obowiązku posiadania takiego certyfikatu zwolnione są jednak agencje zatrudnienia z państw  członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, które działają na terenie Polski. Agencje te mają tylko obowiązek poinformowania Marszałka Województwa o zamiarze prowadzenia swojej działalności na terenie Rzeczpospolitej.

Praca za granicą podejmowana jest na zasadach obowiązujących w kraju zatrudnienia, na podstawie indywidualnych umów zawieranych bezpośrednio z pracodawcami zagranicznymi bądź zawieranych za pośrednictwem upoważnionych organizacji lub instytucji. Polacy wyjeżdżający do praca za granicą mają pełną swobodę wyboru pracodawcy. Nie mają przy tym żadnych zobowiązań wobec polskich urzędów czy instytucji związanych z rynkiem pracy. Wyjątkiem są tu jedynie osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotne, które przed wyjazdem za granicę w celach zarobkowych są zobowiązane zgłosić to do PUP.

Poszukując praca za granicą, czy to przez pośrednika, czy na własną rękę należy z góry wykluczać oferty, w których podany jest tylko numer telefonu, bez nazwy firmy i adresu. Należy też ignorować oferty typu: Załatwię pracę za 100 euro. Po wpłacie pieniędzy najczęściej bowiem okaże się, że nie ma ani takiej osoby, ani obiecanej pracy.

Przed wyjazdem do praca za granicą należy także upewnić się co do swojej znajomości języka obcego. Ponadto należy sobie przygotować CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. posiadane certyfikaty i referencje) w języku obcym oraz zabrać dokumenty typu dowód osobisty lub paszport. Dobrze jest też ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia. Rekomenduje się też zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która uprawnia do opieki zdrowotnej na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta ta jest honorowana w krajach UE/EFTA (więcej informacji: www.nfz.gov.pl).

Praca za granicą to również najczęściej zupełnie odmienne warunki kulturowe i społeczne. Dlatego przed wyjazdem dobrze jest zapoznać się z informacjami o życiu i warunkach pracy w danym kraju. Na wszelki wypadek można od razu wziąć dane kontaktowe polskiego konsulatu (wykaz na www.msz.gov.pl) oraz pieniądze na życie i powrót do Polski. Bliskim pozostającym w ojczyźnie należy zostawić adres zamieszkania za granicą, numer telefonu i dane pracodawcy, a także kopię paszportu lub innego dowodu tożsamości.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podaje, że z usług niepublicznych agencji zatrudnienia w zakresie podejmowania praca za granicą korzysta każdego roku około 100 000 osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje, poprawić swoją sytuację materialną i poziom życia.

Tagi: Praca za granicą